Policija New Yorka razmišlja o nabavci Google naočala

Policija New Yorka upravo prolazi postupak testiranja Google naočala, a ostali bi je policijski odjeli u SAD-u mogli slijediti.

Policijski odjeli širom SAD-a razmišljaju, naime, bi li opremili svoje djelatnike s Google naočalama. Načelnik Odjela policije New York Cityja Bill Bratton  potvrdio je da njegov odio već koristi pametne naočale rekavši da su u procesu testiranja te tehnologije u različitim okolnostima kako bi uvidjeli  gdje bi im ona mogla pružiti najviše koristi.

NYPD je nabavio dva para naočala još u prosincu prošle godine, kazao je  zamjenik načelnika Stephen Davis,  dodavši da ovaj policijski odio redovito prati nova tehnološka dostignuća koja bi mogla biti potencijalni alat za rad policije. Eric Farris,  policijski narednik  koji je testirao naočale smatra da bi one mogle biti korisne kao alat za rješavanje istraga.

Trenutno su Google naočale dostupne  jedino putem Glass Explorer programa, a  ako  projekt  bude odobren od strane Googlea  naočale će koštati 1500 dolara.

Izvor: Zaštita.info

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS