Usporedba LED sijalice sa klasičnom sijalicom

Usporedba LED žarulje s klasičnom žaruljom u potrošnji tijekom12 satnog dnevnog korištenja, kroz 365 dana

LED žarulja

8W*12sati*365dana = 35 040 Wh ili 35,04kWh

KLASIČNA žarulja

60W*12 sati*365dana = 153 300 Wh ili 262,8kWh

————————————————————————————————————–

Ušteda električne energije je86,6%

Trajanje LED žaruljeje 50.000 sati

Trajanje klasične žarulje je u prosjeku oko1.200 sati

Pokrivanje početnih troškova kupnje LED lampi u odnosu na klasičnu lampu:

LED lampa:134 kn i ne mijenjamo je narednih 10 godina= ukupno početnih 134 kn

Klasična lampa:: 5 kn i potroši se približno70 komada u10 godina (vijek trajanja oko 1200 sati) = ukupno 350 kn

Potrošnja električne energijeza 1 godinu za LED žarulju: 35,04kWh*0,92kn/kWh= 32,23kn

Potrošnja električne energijeza 1 godinu na klasičnu žarulju: 262,8 kWh * 0,92 kn= 241,77kn

Za 10 godina LED lampa potroši:32,23 kn (godišnja potrošnja el. energije)*10 godina = 322,3 Kn + 0kn (nema novih lampi) = 322,3 kn (+ početnih 134 kn za kupljenu lampu) što jeukupno = 456,3 kn

Za 10 godina klasična lampa potroši:241,77 (godišnja potrošnja el. energije)*10 godina = 2417,7kn + 350kn (70 novih lampi*5kn ) što jeukupno = 2767,7kn

Ušteda korištenjem jedne zamjenske LED lampe kroz 10 godina:  = (2767,7 kn- 456,3 kn)= 2311,4 kn

Vrijeme povrata investicije = Trošak zamjene postojećih sa LED žaruljama/ukupna godišnja ušteda * 12 = ( 134 / 209,54 kn) * 12              =7,67 mjeseci

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS