01 Oktobar 2014

Čini se kako za Google nema prepreka kad je u pitanju dostupnost interneta. Očekuje se kako će uskoro imati cijeli niz visinskih balona pomoću kojih će milijarde ljudi moći pristupiti internetu. Područje južne hemisfere je odabrano za ovaj vrlo zanimljivi projekt koji se još naziva i Projekt Loon.