Velika oštećenja na području CP Zenica i CP Tuzla!

Usljed velikih poplava, koje su pogodile našu državu i nanijele ogromnu štetu privrednom i stambenom fondu, proteklih dana poduzimaju se nadljudski napori da se situacija u najteže pogođenim mjestima normalizuje. Veliku štetu pretrpjele su i poštanske jedinice “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, posebno na području Centra pošta Zenica i Centra pošta Tuzla, a štete su zabilježene i u drugim centrima pošta.

Prema posljednjim izvještajima s terena, za sada ne rade Pošte u Topčić Polju i Željeznom Polju, naseljima koja su pogođena klizištima i neprohodnošću putnih komunikacija. Pošiljke za Topčić Polje distribuiraju se preko Pošte Nemila i dostavljaju tamo gdje je to moguće.

Pošta u Carevoj ćupriji, koja je bila zatvorena nekoliko dana zbog problema sa neprohodnim putevima, počela je raditi, ali u otežanim uslovima, tako da se sva pošta preusmjerava preko Pošte Olovo. 

Pošte u Nemiloj i Begovom Hanu rade smanjenim kapacitetom i u toku je čišćenje ovih objekata i okolnih prilaza. Teška situacija je u Glavnoj pošti u Maglaju gdje je voda nanijela ogromnu štetu i za vraćanje Pošte u prijašnje stanje, trebat će više vremena.  Zahvaljujući zaposlenicima ove pošte i kolegama iz drugih poštanskih jedinica kao i pripadnicima Civilne zaštite BH Pošte, stanje se pokušava poporaviti.

Vršeno je čišćenje Glavne pošte Maglaj tako da su naše vrijedne kolege uspjele osposobiti dva šaltera te je Pošta u četvrtak, 22.05.2014.godine, počela s radom, u otežanim uvjetima, bez punog kapaciteta uz redukovanu dostavu. Čišćenje pošte u Maglaju nastavljeno je i danas, a tako će biti i za vikend.  Osim pripadnika Civilne zaštite, kolegama iz Maglaja pomagat će i  zaposlenici iz drugih centra pošta.

Na području CP Tuzla ne radi Pošta u Špionici, koja je pretrpjela veliku štetu. I pored svih napora, koji se ulažu, još se nisu stekli uvjeti za njen rad.

Što se tiče CP Bihać, najveća oštećenja pretrpjela je Pošta u Sanskom Mostu. Ona je očišćena i stavljena u funkciju u ponedjeljak, 19.maja. Na području CP Travnik, sve poštanske jedinice su u funkciji i rade uobičajenim kapacitetom.

Prve procjene s terena govore da će za neke od navedenih pošta, koje još nisu u funkciji ili rade smanjenim kapacitetom, biti neophodne veće rekonstrukcije.

O svim ostalim informacijama i eventualnim izmjenama vezanim za rad oštećenih poštanskih jedinica, korisnike naših usluga obavještavat ćemo na vrijeme.

Izvor: BH POŠTA

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS