27 Maj 2014

Usljed velikih poplava, koje su pogodile našu državu i nanijele ogromnu štetu privrednom i stambenom fondu, proteklih dana poduzimaju se nadljudski napori da se situacija u najteže pogođenim mjestima normalizuje. Veliku štetu pretrpjele su i poštanske jedinice “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, posebno na području Centra pošta Zenica i Centra pošta Tuzla, a štete su zabilježene i u drugim centrima pošta.