BH Pošta organizira Takmičenje u dizajniranju dječije poštanske marke

“JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo i ove godine organizira Takmičenje u dizajniranju dječije poštanske marke. Tema takmičenja je: “Kako muzika može utjecati na naše živote?” Prvonagrađeni rad bit će motiv za dizajniranje poštanske marke, a drugonagrađeni rad bit će motiv za FDC (kovertu prvog dana). Planirano je da dječija poštanska marka i FDC budu izdati 09. oktobra 2014. godine, na Svjetski dan pošte. Tog dana bit će upriličena i dodjela nagrada pobjednicima takmičenja.

BH Pošta poziva sve osnovne škole u Bosni i Hercegovini i učenike da uzmu učešće u ovom natjecanju, iskažu talenat i pošalju nam svoje radove na zadanu temu. Propozicije takmičenja su:

1. Likovni rad treba da sadrži navedenu tematiku,

2. Format rada: ne veći od formata A3,

3. Tehnika: Izbor papira i likovne tehnike u potpunosti je prepušten autoru,

4. Reprodukcije fotografija neće se uzimati u razmatranje,

5. Ukoliko dizajn sadrži nečiji lik, fotografiju, logo i slično, potrebno je da ima odgovarajuću autorizaciju u cilju zaštite intelektualne svojine,

6. U likovno rješenje ne treba unositi: ime učenika, logo BH Pošte, niti nominalnu vrijednost izraženu u brojkama, kao ni naziv države,

7. Obavezno na poleđini rada grafitnom olovkom napisati ime i prezime učenika, godinu rođenja i razred, školu, adresu i broj telefona.

Učenici radove mogu slati do 31.maja 2014. godine poštom na adresu: “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, Služba marketinga, Ul. Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, i to jedan rad u jednoj koverti sa nalijepljenom poštanskom markom. Radove treba upakirati između dva čvršća papira ili kartona, tako da se ne presavijaju ili izlome prilikom transporta.

Kao i ranijih godina, i ovog puta očekujemo mnogo izvanrednih radova kako bismo izabrali najbolja likovna rješenja za dizajniranje dječije poštanske marke i FDC-a.

Izvor: JP BH Pošta

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS