Zbog sve većih prijetnji po sigurnost instalirane opreme i putnika zaštitari na autocestama u FBIH!

JP"Autoceste Federacije BiH", kompanija koja godišnje ima milijunske prihode od naplate cestarina, planira angažirati privatnu zaštitarsku kompaniju i dodatno pojačati internu ophodnju u cilju bezbjednosti putnika i infrastrukture.

Prema saznanjima bliskim portalu Siguran.ba zbog učestalih krađa i oštečenja infrastrukture na dionicama koridora 5c koji je u ingerenciji JP "Autoceste FBiH"  procjenjujući sigurnosnu ugroženost ocijenilo da je posebnu pažnju potrebno usmjeriti na sigurnosni aspekt.

U tom pravcu, slijedeći se velikim troškovima koji bi bili prouzrokovani osnivanjem vlastite zaštitarske službe, obukom zaštitara, "Autoceste FBiH" su iskazale potrebu za angažiranjem neke od ovlaštenih agencija koja bi fizički štitila ljude i imovinu kompanije, ali i osiguravala prijevoz novca blindiranim vozilima.

"Radi se o zaštiti zaposlenih u direktnoj naplati cestarine, prijevozu novca specijaliziranim vozilima, zaštiti objekata u kojima se deponira novac, zaštiti zaposlenih, objekata i opreme na autocesti, objekata nakon izgradnje i slično", navode iz"Autocesta".


Iz kompanije je dalje pojašnjeno da bi ugovor koji će biti potpisan, obuhvaćati sve objekte koji su izgrađeni ili koji će biti izgrađeni u naredne tri godine, te da je to jedini način zaštite od krađe, uništavanja skupocjene infrastrukture, zaštite uposlenika i direktnih i indirektnih korisnika autoceste.

Zadnji put promjenjen utorak, 20 Maj 2014 21:57
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS