Kako da Vas JP Autoceste FBiH oslobode od plaćanja cestarine?

Pravo na besplatno korištenje autoceste ostvaruje se na temelju Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 69/10) i  Pravilnika o  izmjenama i dopunama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji FBiH (“Službene novine Federacije BiH“, br. 29/11 i 76/13).

U grupu vozila oslobođenih plaćanja cestarine uključeni su:

1. Vozila Crvenog krsta/križa, na osnovu člana 19. Stav 1. Tačka 4. Zakona o Crvenom krstu/križu Federacije Bosne i Hercegovine,

2. Vozila oslobođena na osnovu ugovora koje je Vlada Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključila sa međunarodnim institucijama,

3. Vozila pomoći na cesti uz predočenje identifikacijske legitimacije, za slučaj intervencije na autocesti i brzoj cesti,

4. Vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine,

5. Vozila invalidnih lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih      ekstremiteta od 60% ili više,

6. Vozila Civilne zaštite,

7. Vozila Hitne pomoći,

8. Vozila Ministarstva unutrašnjih poslova,

9. Vatrogasna vozila,

10. Vozila koja izvode radove redovnog i zimskog održavanja autocesta i brzih cesta,

11. Druga vozila oslobođena od plaćanja cestarine odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za oslobađanje plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH

Pravna/fizička lica koja žele da ostvare oslobađanje od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar podnose zahtjev koji treba da sadrži:

a)Vozila invalida:

  • zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine
  • ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizionom klauzulom pravosnažnosti
  • ovjerenu kopija vozačke dozvole
  • ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole

b) Vozila udruženja osoba sa invaliditetom:

  • ovjerene kopije Rješenja resornog ministarstva ili Rješenja o upisu u sudski registar
  • obavještenje o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti
  • ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole

c) Ostala vozila:

  • sva druga vozila uz zahtjev zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine dostavljaju ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili vlasničke dozvole

Na osnovu dostavljene dokumentacije JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar izdaje Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju od godinu dana od dana donošenja rješenja.

Izvor: AutocesteFBiH

Zadnji put promjenjen subota, 17 Maj 2014 14:32
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS