Softver FBI –a za prepoznavanja lica !

FBI već sada posjeduje ogromnu bazu podataka američkih građana namijenjenu softveru za prepoznavanje lica.

Neprofitna američka organizacija za zaštitu ljudskih prava EFF (Electronic Frontier Foundation), koja se bavi zaštitom ljudskih prava u digitalnom svijetu, upozorava na kršenje zakona o pravu na privatnost, koje provodi FBI.

EFF-ovi aktivisti navode kako je FBI nedavno objavio podatke o svojem novom sistemu pod nazivom NGI (Next Generation Identification), koji predstavlja ogromnu biometričku bazu podataka koja već danas sadrži "face" jedne trećine građana SAD-a. NGI sistem će u upotrebu krenuti tokom ovog ljeta, a u sebi objedinjuje 100 milijuna individualnih podataka, uključujući otiske prstiju i dlanova, skenove šarenica, te podatke (slike, skenove i modele) za prepoznavanje lica.

Svaka osoba u sustavu posjeduje vlastitu datoteku s privatnim podacima poput imena, adrese, ID broja, imigracijskog statusa, dobi, rase, spola, a EFF je posebno zabrinut zbog toga što su ti podaci dostupni svim državnim i lokalnim agencijama u SAD-u, te njima može pristupiti više od 18.000 ljudi.

Pored toga, FBI u bazi zajedno drži podatke kriminalaca i poštenih ljudi, a do 2015. godine planira da se u njoj nađe 4,3 milijuna slika osoba koje nemaju nikakve kriminalne dosjee.

Vjerujemo kako će se ovakve baze i sistemi za prepoznavanje vrlo brzo raširiti čitavim svijetom, te ćemo se uskoro smijati sami sebi što smo doživljavali NSA uhođenje kao neko strašno zadiranje u privatnost. 

Izvor: EFF

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS