07 April 2014

Nemojte odmah skočiti i reći da to nije moguće. Da ste vi prvi koji niste ovisnik o smartfonu.  Možda je to upravo tako ali ipak provjerite koji znakovi mogu ukazati da je netko u vašoj blizini ovisnik.