Zaštita od klizišta i odrona?

Veliki broj klizišta je nastao prvenstveno ljudskim faktorom, kao što sú bespravna i nestručna gradnja stambenih i drugih objekata, gradnja na površinama gdje nije regulisano prikupljanje i kanalisanje oborinskih i otpadnih voda¸gdje je neregulisano oticanje voda sa saobraćajnica ili neizgrađenost kanalizacione mreže, sprečavanje dreniranja terëna i objekata, ogoljavanje pošumljenih područja požarom ili sječom.