Korporativna sigurnost nije samo informatička sigurnost!

Istraživanja su pokazala da će identitet (kodovi, PIN-ovi...) u budućnosti postati najvrednija imovina, da su insideri uzrok kršenja sigurnosnih procedura u 80%, te da je  70% slučajeva gubitka informacija uzrok ljudski faktor (prema američkim službenim izvješćima štete od gubitaka poslovnih informacija u vrijednosti od 300 mlrd. dolara godišnje).

Dosadašnji koncept sigurnosti poslovnih subjekta bio je usmjeren na uspostavu mehanizama informatičke sigurnosti ali unutrašnjeistrage su pokazale da je u  70% slučajeva gubitka informacija uzrok ljudski faktor što ukazuje na potrebu bavljenja ovim problemom u kompanijama.

Korporativna sigurnost - Corporate security je u biti ukupna sigurnost korporacije koja ima za ostvarenje sigurnosti poslovnog uspjeha kompanije. To je strateška funkcija kompanije koja zahtjeva definiranje jedinstvene sigurnosne politike poslovnog sistema i njeno provođenje u praksi.Osnovnu odgovornost za provođenje mjera korporativne sigurnosti ima Top menadžment, uposlenici i menadžeri za sigurnost.

Da korporativna sigurnost predstavlja kompleksnu komponentu od koje zavisi uspjeh kompanije  pokazuju i oblasti gdje je neophodna primjena:

 • administrativna sigurnost (Administrative Security): procedure i politike;

• fizička i tehnička sigurnost (Protetctive Security): postrojenja i druga imovina;

• sigurnost vlasništva i vanjskih partnerstva (Out-Source/Proprietary);

• osobna sigurnost (Personnel Security): zaštita ljudi, zaštita na radu;

• programi edukacije i razvoja svijesti u odnosu na sigurnost (SecurityEducation Awareness and Training Program):

• zaštita od požara (Fire Protecting) ljudi i imovine;

• djelovanje u vanrednim uvjetima (Contingency Planning);

• istrage (Investigations): program zaštite od kriminala;

• sigurnost ugovornih poslova s državnim strukturama (GovernmentSecurity): pružanje sigurnosne podrške u odnosu na ugovore i poslove svladom (nacionalna sigurnost kao dio korporativne sigurnosti);

• informacijska sigurnost (Information Security);

• sigurnost menadžera (Executive Security);

• sigurnost na raznim poslovnim događajima (Event Security).

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS