AV-TEST: Kako su prošli antivirusni programi na testovima na Windows 7

Nezavisna njemačka laboratorija AV-TEST Institut, specijalizovana za testiranje antivirusnih programa, objavila je najnovije rezultate testova softvera proizvođača antivirusa. Testovi su obavljeni tokom januara i februara na 64-bitnom Windows 7 operativnom sistemu.

U uporednim testovima je učestvovalo devet proizvoda namijenjenih poslovnim korisnicima i 25 programa namijenjenih kućnim korisnicima.

Proizvodi su poređeni u odnosu na to kako detektuju malvere, uključujući i 0-day malvere, zatim, kako utiču na performanse sistema, i koliko imaju lažno pozitivnih rezultata.

Među programima namijenjenim poslovnim korisnicima, najveću ocjenu je dobio Trend Micro Office Scan 10.6, a odmah za njim slijede Bitdefender Endpoint Security i G Data AntiVirus Business. Najbolji korisnički programi su Bitdefender Internet Security, Kaspersky Lab Internet Security i Qihoo 360 Internet Security.

Samo nekoliko proizvoda je imalo stoprocentnu detekciju malvera na testovima zaštite: četiri programa za poslovne korisnike (Trend Micor, Bitdefender, G Data i F-Secure) i šest proizvoda za kućne korisnike (Bitdefender, Kaspersky Lab, Trend Micro, G Data, Microworld i F-Secure).

Prosječna detekcija za 0-day malvere iznosila je 94%. Najgori rezultat je ostvario Microsoft Security Essentials, čiji se rezultati uzimaju kao osnovica za poređenje stope uspješnosti drugih proizvoda.

Kada je riječ o uticaju antivirusnih programa na performanse sistema, šest programa se izdvojilo po najboljim rezultatima: Kaspersky Lab, Qihoo, McAfee, Symantec i Tencent. Norman, PCKeeper i posebno ThreatTrack su na ovim testovima prošli loše. Među poslovnim proizvodima, Trend Micro Office Scan je dobio najveću moguću ocjenu, a za njim ne zaostaju mnogo ni McAfee i Symantec.

Kada je riječ o lažno pozitivnim rezultatima, pet proizvoda za poslovne korisnike je dobilo visoke ocjene, ali samo dva programa - Bitdefender i G Data nisu imali nijedan lažno pozitivan rezultat. Među proizvodima namijenjenim kućnim korisnicima, 14 njih je dobilo najveću ocjenu a četiri proizvoda nisu imala nijedan lažno pozitivan rezultat: Bitdefender, Avira, Panda Security i PC Keeper.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS